VesoVIP là dịch vụ đặt mua hộ vé số Vietlott kết nối với điểm bán hàng #10350 theo Hợp đồng Hợp tác triển khai kinh doanh Xổ số điện toán tự chọn qua thiết bị đầu cuối với Công ty TNHH Đầu tư Mai Tâm Anh, đại lý chính thức của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

VesoVIP hoạt động công khai, hợp pháp, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Dịch vụ mua hộ vé số của VesoVIP là kết nối giúp cho nhóm đối tượng khách hàng, những người thích các trò chơi xổ số hợp pháp của Việt Nam nhưng không có nhiều thời gian để đi mua vé với các điểm bán vé chính thức thuộc các công ty xổ số với với dịch vụ mua hộ vé số, giao vé tận tay người dùng hoặc giữ hộ theo yêu cầu.