Kết quả Max 3D kỳ #00000 ngày 00/00/0000
Giải Nhất 000 000
Giải Nhì 000 000 000 000
Giải Ba 000 000000 000 000 000
Giải Tư 000 000 000 000 000 000 000 000
Giải thưởng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Max 3D
Giải Nhất 0 1.000.000
Giải Nhì 0 350.000
Giải Ba 0 210.000
Giải Khuyến Khích 0 100.000
Max 3D+
Giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba 0 10.000.000
Giải Tư 0 5.000.000
Giải Năm 0 1.000.000
Giải Sáu 0 150.000
Giải Bảy 0 40.000
Loại vé
Từ kỳ
Đến kỳ
Kỳ quay: #00179 - Ngày quay: 06/07/2020
Giải Nhất 751 930
Giải Nhì 113 110 483 970
Giải Ba 184 066 634 736 740 780
Giải Tư 090 977 978 105 560 184 473 124
Kỳ quay: #00178 - Ngày quay: 03/07/2020
Giải Nhất 998 144
Giải Nhì 457 984 859 226
Giải Ba 960 458 486 022 654 138
Giải Tư 807 206 854 164 478 681 573 358
Kỳ quay: #00177 - Ngày quay: 01/07/2020
Giải Nhất 867 468
Giải Nhì 058 839 975 104
Giải Ba 084 432 359 396 777 646
Giải Tư 227 839 293 582 080 553 281 429
Kỳ quay: #00176 - Ngày quay: 29/06/2020
Giải Nhất 524 190
Giải Nhì 418 239 670 332
Giải Ba 332 499 907 852 637 934
Giải Tư 744 809 416 450 630 117 682 519
Kỳ quay: #00175 - Ngày quay: 26/06/2020
Giải Nhất 394 684
Giải Nhì 041 331 707 084
Giải Ba 112 589 742 323 689 028
Giải Tư 035 745 487 460 201 439 833 916
;