Kết quả Max 4D kỳ #00000 ngày 00/00/0000
Giải Nhất 000
Giải Nhì 000 000
Giải Ba 000 000 000
Giải KK 1 000 Giải KK 2 000
Giải thưởng Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Giải nhất 0 0 0 0 0
Giải nhì 0 0 0 0 0
Giải ba 0 0 0 0 0
K.khích 1 0 - - - -
K.khích 2 0 - - - -
Từ kỳ
Đến kỳ
Kỳ quay: #00554 - Ngày quay: 04/07/2020
Giải Nhất 0561
Giải Nhì 5697 1175
Giải Ba 2101 3007 3592
Giải KK1 - KK2 X561 - XX61
Kỳ quay: #00553 - Ngày quay: 02/07/2020
Giải Nhất 0419
Giải Nhì 4102 2554
Giải Ba 5833 4215 4358
Giải KK1 - KK2 X419 - XX19
Kỳ quay: #00552 - Ngày quay: 30/06/2020
Giải Nhất 6566
Giải Nhì 3746 5091
Giải Ba 4333 2059 7855
Giải KK1 - KK2 X566 - XX66
Kỳ quay: #00551 - Ngày quay: 27/06/2020
Giải Nhất 2782
Giải Nhì 6393 5239
Giải Ba 1128 8986 6220
Giải KK1 - KK2 X782 - XX82
Kỳ quay: #00550 - Ngày quay: 25/06/2020
Giải Nhất 8997
Giải Nhì 3426 7252
Giải Ba 7552 7518 2803
Giải KK1 - KK2 X997 - XX97
;